C.A. 02.04.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB,

RM. VÂLCEA 02.04.2018

HOTĂRÂRE NUMĂRUL 13

 

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 02.04.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

  1. Se validează rezultatul concursului de ocupare a postului de secretar-şef;
  2. Se aprobă ca decizii de investiţii: schimbarea jaluzelelor din corp A cu rolete de culoare unitară şi achiziţionarea de componente pentru mobilierul şcolar;
  3. Se aprobă realizarea predării-primirii inventarului bibliotecii şcolare printr-o asumare realizată într-o declaraţie pe propria răspundere pe centralizarea volumelor de carte;
  4. Se ia act de situaţia unui cadru didactic cu specificaţia că această catedră rămâne rezervată până la 03.10.2019;
  5. Se analizează precizările privind organizarea şi desfăşurarea procesului educativ în liceele şi colegiile pedagogice (adresa 59987 din 21.10.2015) şi se solicită un punct de vedere al persoanei în cauză;
  6. Se hotărăşte înaintarea unei solicitări către Primăria Râmnicu Vâlcea, pentru relocarea de fonduri, în vederea achiziţionării licenţei pentru sistemul de operare Windows Vista, împreună cu pachetul Office 2007;
  7. Se acordă avizul consultativ de transfer a unei eleve de la C.N.I. “MATEI BASARAB” către o altă instituţie de învăţământ din localitate;
  8. Se aprobă transferul a doi elevi către C.N.I. “MATEI BASARAB” având aprobarea Consiliului de Administraţie al I.S.J. Vâlcea.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

 

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina-Nicoleta                          Prof. Înv. Primar Stancă Carmen Alina

spacer