Anunț privind solicitările de acordare a burselor de performantă, de merit, de studiu și sociale, conform OMEN -5576/2011 pentru semestrul I, an școlar 2019-2020

Data limită a depunerii: 23 octombrie 2019

Dosarele vor conține documentele care să justifice încadrarea în criteriile stabilite, pentru fiecare tip de bursă în parte, iar mediile vor fi confirmate de diriginți.

Ierarhizarea burselor de merit se va face prin cumulul celor trei criterii.

Înscrierea se prelungește până în data de 24.10.2019, ora 12.00.

Descarca OMEN -5576/2011 aici
OMEN-3750_-Regulament-pedagogic
Rezultatele la probele de aptitudini profil Pedagogic 2019


Fișa de înscriere în anul școlar 2019 – 2020 pentru participarea la probele de aptitudini


PROFIL PEDAGOGIC
Specializarea învățători-educatoare

 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
  a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
  b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
  Aptitudinile investigate sunt:
   auzul muzical;
   simțul ritmic;
   memoria muzicală;
   calitățile vocale.
 2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
  a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
  b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
  c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
  Aptitudinile investigate sunt:
   memorie motrică şi coordonare;
   starea funcţională a coloanei vertebrale;
   funcţie normală a sistemului cardio-respirator;
 3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
  Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
  Aptitudinile investigate sunt:
   receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
   încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
 4. INTERVIU
  Proba constă în:
  a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
  b) lectură expresivă la prima vedere;
  c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce
  argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
  Aptitudinile investigate sunt:
   comunicarea;
   dicţia.
  NOTĂ:
  1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
  2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
  3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători –
   educatoare, educator – puericultor.AUDIENȚE

DIRECTOR,
ALINA NICOLETA VEȚELEANU
LUNI: 11,30 – 13,30
MARȚI: 08,30 – 9,30      13,30 – 14,30
DIRECTOR ADJUNCT:
ELENA GABRIELA PREDA – JOI 12,30 – 14,30