Ca măsură de prevenire, începând din data de 12 martie 2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, iar biroul Secretariat va funcționa cu regim intern.
Pentru a menține comunicarea eficientă cu toți actanții CNI „Matei BASARAB”, pentru probleme urgente, vă punem la dispoziție următoarele metode de contact:

1) adresa de e-mail – liceulmateibasarab@yahoo.com;
2) telefon – 0771401652, persoana de contact: secretar șef Sibinescu Lavinia, intervalul orar: 10:00-14:00, de luni până vineri.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Director,
prof. dr. Vețeleanu Alina Nicoleta


Pregatire examen

Evaluare Nationala 2020

Pregatire-examen_Evaluare-Nationala_2020-2.pdf


Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în

LICEELE VOCAȚIONALE

METODOLOGIA-DE-ORGANIZARE-SI-DESFĂŞURARE-SI-STRUCTURA-PROBELOR-DE-APTITUDINI


Ordin

Metodologie gradatie de merit

ordin-metodologie-gradatie-de-merit.pdf.pdf
In aceasta perioada se continua comunicarea online cu elevii, prin mijloacele identificate.

ANUNȚ

       AVÂND ÎN VEDERE HOT. Nr.6/09.03.2020 A COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ ȘI COMUNICATUL DE PRESĂ DIN 10.03.2020 AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, PE PERIOADA SUSPENDĂRII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 11 – 22.03.2020, CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII, ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA SITUAȚIEI LA NIVEL NAȚIONAL,

ÎNSCRIEREA PENTRU CLASA PREGĂTITOARE SE VA REALIZA ÎN CONTINUARE, ONLINE, IAR VALIDAREA ÎNSCRIERII SE VA PRELUNGI CU O SĂPTĂMÂNĂ, DUPĂ DESCHIDEREA ȘCOLILOR. TOTODATĂ, ȘI ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ PENTRU CLASA PREGĂTITOARE SE VA AMÂNA PÂNĂ DUPĂ RELUAREA CURSURILOR.

 Completează cererea pentru înscrierea în clasa pregătitoare aici

 Modifică o cerere de înscriere deja existentă aici

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România


Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” și Asociația Micul Gates

mulțumesc tuturor persoanelor fizice și juridice care au contribuit financiar la dotarea a încă unui laborator de informatică al colegiului cu 25 de calculatoare de ultima generație, la dotarea spațiului și sponsorizarea clubului de robotică de la CNIMB: BANCA TRANSILVANIA – filiala Râmnicu Vâlcea, Firma EMAR GRUP, ECDL Romania, S.C. PALMICOR S.R.L., S.C. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L., S.C.  CIVIL SPEED S.R.L. , S.C.  AUTOMATICA BOB, S.C. ALIMANU, părinților și cadrelor didactice care au donat 2% din impozit către asociație. Prin aceste demersuri, s-a dorit ca elevii să aibă cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților cu specific informatic și STEM,  atât în ceea ce privește orele de curs dar și în cadrul evenimentelor și activităților desfășurate în cadrul Centrului de Dezvoltare în Informatică și Tehnologie.


Anunț privind solicitările de acordare a burselor de performantă, de merit, de studiu și sociale, conform OMEN -5576/2011 pentru semestrul I, an școlar 2019-2020

Data limită a depunerii: 23 octombrie 2019

Dosarele vor conține documentele care să justifice încadrarea în criteriile stabilite, pentru fiecare tip de bursă în parte, iar mediile vor fi confirmate de diriginți.

Ierarhizarea burselor de merit se va face prin cumulul celor trei criterii.

Înscrierea se prelungește până în data de 24.10.2019, ora 12.00.

Descarca OMEN -5576/2011 aici
OMEN-3750_-Regulament-pedagogic
Rezultatele la probele de aptitudini profil Pedagogic 2019


Fișa de înscriere în anul școlar 2019 – 2020 pentru participarea la probele de aptitudini


PROFIL PEDAGOGIC
Specializarea învățători-educatoare

 1. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
  a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
  b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
  Aptitudinile investigate sunt:
   auzul muzical;
   simțul ritmic;
   memoria muzicală;
   calitățile vocale.
 2. PROBA DE APTITUDINI FIZICE
  Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
  a) Reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
  b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
  c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
  Aptitudinile investigate sunt:
   memorie motrică şi coordonare;
   starea funcţională a coloanei vertebrale;
   funcţie normală a sistemului cardio-respirator;
 3. PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE
  Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
  Aptitudinile investigate sunt:
   receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
   încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
 4. INTERVIU
  Proba constă în:
  a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
  b) lectură expresivă la prima vedere;
  c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce
  argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
  Aptitudinile investigate sunt:
   comunicarea;
   dicţia.
  NOTĂ:
  1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
  2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
  3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători –
   educatoare, educator – puericultor.AUDIENȚE

DIRECTOR,
ALINA NICOLETA VEȚELEANU
LUNI: 11,30 – 13,30
MARȚI: 08,30 – 9,30      13,30 – 14,30
DIRECTOR ADJUNCT:
ELENA GABRIELA PREDA – JOI 12,30 – 14,30