VIZIUNEA ȘCOLII

Colegiul Național de Informatică promovează un învățământ de calitate, adaptabil la nevoile dev educație ale tuturor, la toate nivelurile și formele sale.


IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CLASEI A VIII-A

Absolvenții declarați admiși în urma repartizării computerizate, depun în zilele de 13, 14 si 17 iulie, între orele 8,00-16,00 la secretariatul Colegiului Național de Informatică “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, dosarele de înscriere, cuprinzând următoarele acte de studii în original:

  1. cerere de înscriere;
  2. carte de identitate (daca este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe;
  3. adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
  4. foaie matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fișă (adeverință) medicală.
Candidatii care, în perioada menționată, nu depun dosarele de înscriere, sunt considerați retrași, iar locurile vor fi  declarate neocupate.

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON
1. TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit) al MEN si
2. TEL VERDE 0800816250 (telefon gratuit) al ISJ Valcea 
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupție

PLAN DE SCOLARIZARE 2017 – 2018

PROFIL REAL:

a. MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
2 CLASE – 56 LOCURI
c. ŞTIINŢELE NATURII (bilingv limba engleză)
1 CLASĂ – 28 LOCURI

PROFIL UMAN:

a. FILOLOGIE          
1 CLASĂ – 28 LOCURI
b. ŞTIINŢE SOCIALE          
1 CLASĂ – 28 LOCURI

PROFIL PEDAGOGIC:

a. INVATATOR – EDUCATOR 
1 CLASĂ – 28 LOCURI